Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813-1902)

Pirmais Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko (1813-1902)

Daina Lāce

Rīga: LMA Mākslas vēstures institūts;
Rīga: Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. 384 lpp., 174 att.
Sērija: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas III
ISBN 9789934835513

Kopsavilkums angļu valodā: The First Riga City Architect Johann Daniel Felsko (1813–1902).
Kopsavilkums vācu valodā: Der erste Rigaer Stadtarchitekt Johann Daniel Felsko (1813–1902).

Mūrnieka dēls Johans Daniels Felsko (1813–1902) ir pirmais Rīgas pilsētas būvmeistars, kas ieguva akadēmisku izglītību un pilsētas arhitekta amata nosaukumu. Pēc mācekļa ceļojumiem un arhitektūras studijām savulaik nozīmīgākajā Ziemeļeiropas mākslas augstskolā –  Karaliskajā Daiļo mākslu akadēmijā Kopenhāgenā – viņš atgriezās dzimtajā pilsētā. Felsko ir historisma laikmeta pirmās arhitektu paaudzes pārstāvis. Viņa radošā darbība četrās desmitgadēs atklāj neogotikas, neorenesanses un apaļloka stila ienākšanu un attīstību Krievijas impērijas lielākajā Baltijas jūras ostas pilsētā. Sagaidot divsimtgadi kopš arhitekta dzimšanas, klajā laista Dainas Lāces monogrāfija, kuras pamatā ir Latvijas Mākslas akadēmijas Promocijas padomē 2010. gadā aizstāvētā disertācija.

Atbalstītāji: Valsts kultūrkapitāla fonds, Rīgas dome, pašvaldības aģentūra “Rīgas pilsētas arhitekta birojs”, Valsts Kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija, M. C. A. Böckler – Mare Balticum-Stiftung (Vācija).

Iet atpakaļ