Jaunumi

2019. gada 1. aprīlī Latvijas Mākslas akadēmijā notika LMA Mākslas vēstures institūta “Latvijas mākslas vēstures” III sējuma divās grāmatās, no 1780. līdz 1890. gadam, latviešu un angļu valodā, atvēršana. Sastādītājs un zinātniskais redaktors: prof. Eduards Kļaviņš. Tekstu autori: Eduards Kļaviņš, Elita Grosmane, Valdis Villerušs, Imants Lancmanis, Inese Sirica, Kristiāna Ābele, Daina Lāce, Silvija Grosa. Dizains: Ieva Vīriņa. Angļu izdevuma tulkotāja: Stella Pelše. Iespiests un iesiets: SIA "Jelgavas tipogrāfija".

  

 

Foto: Elita Grosmane

2019. gada 8. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika ikgadējs svinīgs pasākums "Nozīmīgākie sasniegumi zinātnē 2018. gadā". Institūta zinātniskā asistente Karīna Horsta tajā saņēma pateicības rakstu par sasniegumu teorētiskajās humanitārajās zinātnēs, sakarā ar grāmatas "Sanatoriju arhitektūra Latvijā 1918-1940" (Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2018) izdošanu. Tajā sniegts analītisks pārskats par Latvijas Republikā starpkaru periodā uzceltajām un iekārtotajām sanatorijām, būtiski paplašinot priekšstatu par veselības aprūpes iestāžu arhitektūru 20. gadsimta 20.-30. gados.