Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē

Personība mākslas procesos

Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā

17. Borisa Vipera piemiņas lasījumi "Krīze un māksla". Referātu krājums

Sakrālā arhitektūra un māksla: mantojums un interpretācijas

Māksla un politiskie konteksti

Arhitektūra un māksla Rīgā: Idejas un objekti

Latvijas māksla tuvplānos

Latvijas mākslas un mākslas vēstures likteņgaitas

Latvijas māksla starptautisko sakaru kontekstā