Sorry, item "offcanvas-col1" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col2" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col3" does not exist.

Sorry, item "offcanvas-col4" does not exist.

Have any Questions? +01 123 444 555
EN

ANNA ANCĀNE

Anna Ancāne

Position: senior researcher

Degree: Ph. D. in art history (Dr. art.)

Phone: mob. +371 26514884

E-mail: fotoromanza@inbox.lv / anna.ancane@lma.lv

Born on 27 March 1970 in Riga.

 

Working at the Institute of Art History since 2008. / Head of the Architecture and Art Department at the National Cultural Heritage Board since 2020.

Research interests: 17th century architecture in Latvia.

Education: Janis Rozentāls Riga Art School (1981–1988), Art History Department of the Art Academy of Latvia (BA diss. “The History of the Subate Church”, 1994; MA diss. “Dutch Classicism in the Architecture of Latvia in the 2nd Half of the 17th Century”, 2006; Ph. D. diss. “Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th century”, 2010).

 

SELECTED PUBLICATIONS

Book

Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gadsimta otrajā pusē [Architecture and urban planning of Riga in the 2nd half of the 17th century]. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2016. – 448 lpp. (= Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta disertācijas. – 5. sēj.). Summaries: EN, DE.

 

Edited publication

The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe, 1560–1900 / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia, 2022. – 280 p. (Open access here)

 

Summary of Ph. D. dissertation

Rīgas arhitektūra un pilsētbūvniecība 17. gs. otrajā pusē: Promocijas darba kopsavilkums = Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th century: Summary of Doctoral Dissertation / Zin. vad. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2010. – 59 lpp. PDF

 

Selected articles

Transfer of New Models in Riga Architecture and Sculptural Décor in the 1750–60s: Johann Friedrich Oettinger, a Travelling Artist in Military Service, and Immigrant Sculptor Jacob Ernst Meyer // The Migration of Artists and Architects in Central and Northern Europe, 1560–1900 / Ed. by Anna Ancāne. – Riga: Art Academy of Latvia, 2022. – P. 107–127. (Open access here)

Novel Trends in in Riga's Art Production at the Turn of the Sixteenth and Seventeenth Centuries in the Light of Artistic Exchange and Migration Processes // Wege und Kontaktzonen: Kunstmobilität und -austausch in Ostmittel- und Nordosteuropa = Routes and Contact Zones: Artistic Mobility and Exchange in Central Eastern and North Eastern Europe (= Das Gemeinsame Kulturerbe = Wspólne Dziedzictwo. – Vol. 14) / Ed. by Aleksandra Lipińska, Ulrike Nürnberger, Beate Störtkuhl.  – Warszawa: Instytut Sztuki PAN, 2022. – P. 71–92.

From Immigrant Carpenter to City Architect of Riga: The Case of Rupert Bindenschu (1645–1698) // Erfolgreiche Einwanderer: Künstlermigration im Ostseeraum in der Frühen Neuzeit (= Studia Jagellonica Lipsiensia. – Vol. 22) / Hg. von Agnieszka Gąsior und Julia Trinkert. – Dresden: Sandstein, 2021. – P. 22–35. (Open access here)

Ekes konventa epitāfija laikmeta dekoratīvās tēlniecības kontekstā [Ecke’s Convent epitaph in the context of the period’s decorative sculpture] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2019. – Nr. 22. – 6.–22. lpp. Summary: EN.

Transformations of Riga’s Fortification System in the 17th Century as a Local Manifestation of Well-Orderer Fortress // Genius loci: Lugares i significados = Places and Meanings. – Porto: CITCEM, 2017. – Vol. 2. – P. 207–217.

Baroka laikmeta dzīvojamais nams Rīgā, Miesnieku ielā 8: Būvvēsture un mākslinieciskās vērtības [Baroque dwelling house at 8 Miesnieku Street in Riga: Construction history and artistic values] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2015. – Nr. 18. – 6.–17. lpp. Summary: EN.

Latvijas 17. gadsimta arhitektūra un pilsētbūvniecība: Historiogrāfisks atskats un nepētītie jautājumi [17th-century architecture and urban planning in Latvia: Historiographic retrospection and unexplored issues] // Sasniegumi un neizzinātais Latvijas mākslas vēsturē: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta 10 gadu jubilejas konferences materiāli. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, 2012. – 12.–20. lpp. PDF.

Die Befestigungsanlage der Stadt Riga bis zum Ende des 17. Jahrhunderts // Backsteinbaukunst: Zur Denkmalkultur des Ostseeraums. Bd. 3. – Bonn: Deutsche Stiftung Denkmalschutz, 2012. – S. 126–135.

Būvmeistars Ruperts Bindenšū: Ietekmes un sasniegumi Rīgas arhitektūrā 17. gs. pēdējā ceturksnī [Master Builder Rupert Bindenschu: Influences and achievements in the architecture of Riga in the last quarter of the 17th century] // Personība mākslas procesos: Rakstu krājums (= Materiāli Latvijas mākslas vēsturei) / Sast. Kristiāna Ābele. – Rīga: Neputns; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2012. – 11.–44. lpp. Summary: EN.

Rīgas 17. gadsimta otrās puses arhitektūra starptautisko sakaru kontekstā [The architecture of Riga in the 2nd half of the 17th century in the context of international contacts] // Latvijas vizuālās mākslas Eiropas kontekstā: Apvienotā Pasaules latviešu zinātnieku III un Letonikas IV kongresa sekcijas referāti / Sast. Elita Grosmane. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts; Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds, 2011. – 15.–25. lpp.

Sociālais zonējums un pasūtījums Rīgas arhitektūrā 17. gs. pēdējā ceturksnī [Social zones and patronage in the architecture of Riga in the last quarter of the 17th century] // Socioloģiskie aspekti mākslas zinātnē: Latvijas Mākslas akadēmijas Doktorantūras nodaļas zinātnisko rakstu krājums Nr. 3 / Sast. Ojārs Spārītis. – Rīga: Latvijas Mākslas akadēmija, 2009. – 14.–25. lpp. PDF publication.

Rīgas 17. gs. otrās puses fortifikācijas un pilsētas telpiskās struktūras mijiedarbība [The interaction of Riga’s fortifications and urban structure in the 2nd half of the 17th century] // Telpas un laika aspekti arhitektūrā, mākslā, kultūrā. – II krāj.: Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference “Laiks un telpa mākslā” / Sast. Ojārs Spārītis. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2009. – 11.–20. lpp.

Pārdomas par Rīgas būvvēsturi 16.–17. gadsimtā: Rutgera Nīderhofa sarakste ar karaļa tiesu Stokholmā [Überlegungen zur Baugeschichte Rigas im 16./17. Jahrhundert: Schriftverkehr des Rutger Niederhoff mit dem königlichen Hofgericht in Stockholm] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2008. – Nr. 11. – 62.–69. lpp. Summary: DE.

Sv. Pētera baznīcas tornis un fasāde – jauna dekoratīva paradigma Rīgas 17. gs. otrās puses sakrālajā arhitektūrā [St. Peter’s Church West façade and tower – a new decorative paradigm in the 17th century architecture of Riga and Latvia] // Sakrālā arhitektūra un māksla: Mantojums un interpretācijas: Rakstu krājums / Sast. Kristīne Ogle. – Rīga: Neputns, 2008. – 47.–58. lpp. Summary: EN.

Holandiešu klasicisma spilgtākie piemēri Rīgā: Dannenšterna nams [The most prominent examples of Dutch classicist architecture in Riga: Dannenstern House] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2008. – Nr. 10. – 5.–16. lpp. Summary: EN.

Reiterna nama fasādes dekoratīvā plastika un daži aspekti stilistisko analoģiju meklējumos [The sculptural décor of the Reutern House façade and some aspects in the search for its stylistic analogies] // Refleksijas: Rīgas Latvijas un pasaules kultūras aspekti. – I krāj.: Latvijas Mākslas akadēmijas doktorantūras studiju zinātniskā konference “Pirms franču pavasara” / Sast. Ojārs Spārītis. – Rīga: Nacionālais apgāds, 2008. – 77.–86. lpp.

Holandiešu klasicisma arhitektūras spilgtākie piemēri Rīgā: Reiterna nams [The most prominent examples of Dutch classicist architecture in Riga: Reutern House] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2007. – Nr. 8. – 5.–14. lpp. Summary: EN.

The Saviour’s Lutheran Church in Subate // Beyond Traditional Borders: Eight centuries of Latvian–Dutch Relations. – Riga: The Royal Netherlands Embassy; Zelta Grauds, 2006. – P. 237–242.

Subates luterāņu baznīcas būvvēsture un 17. gs. ideālā protestantu dievnama koncepcijas aspekti tās arhitektoniskajā izveidē [A history of St. Saviour’s Lutheran Church in Subate: Aspects of the concept of the ideal Protestant temple in the 17th century] // Mākslas Vēsture un Teorija. – 2005. – Nr. 5. – 5.–14. lpp. Summary: EN.

 

Reports at conferences and public lectures: in Latvia (Riga, Daugavpils, Rundāle), Estonia (Tallinn), Germany (Leipzig, Munich, Wismar), Italy (Vicenza), the Netherlands (Amsterdam), Poland (Gdańsk), Portugal (Porto) and Russia (Kaliningrad).

 

Research and study trips: Brussels, Mechelen and Liège (2019), Copenhagen (2019), St. Petersburg (2019), Amsterdam, Utrecht and other Dutch cities (2018–2019), Amsterdam, Utrecht, Leyden, Tallinn and Pärnu (European Social Fund Scholarship, 2010), Warsaw, Gdańsk and Toruń (visiting scholar of the Polish Academy of Sciences, 2009), Stockholm (visiting scholar of the Swedish Royal Academy of Literature, History and Antiquity, 2008), Amsterdam (2007), Florence and Rome (courses of Italian at Scuola Leonardo da Vinci, 2002; 2003; 2005).

 

Scholarships and awards: Riga City Council diploma for “studies of Riga’s urban planning and architecture in the second half of the 17th century and popularisation of Riga abroad” (2017), Diploma of the Latvian Academy of Sciences “Latvian Science Achievement 2016” for the book “Architecture and Urban Planning of Riga in the 2nd Half of the 17th Century”, European Social Fund Scholarship for Doctoral Students (2009–2010).

 

Languages: Latvian (native), Russian, English and Italian (excellent).

 

Latest updates: 2023/02.

© Art Academy of Latvia Institute of Art History 2024.
Settings saved
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close