Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

Notikumi 2014

2014. gada 27. novembrī Latvijas Zinātņu akadēmija ievēlēja institūta direktoru Eduardu Kļaviņu par Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda locekli. Diploma pasniegšanas ceremonija notika 16. decembrī Zinātņu akadēmijas telpās.

  

2014. gada 26. novembrī klajā nācis LMA Mākslas vēstures institūta un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonda sagatavots izdevums SVĒTĀ PĒTERA BAZNĪCA RĪGĀ latviešu, krievu un angļu valodā. Sastādītāja Elita Grosmane, mākslinieks Ivo Simsons. Interesentiem tas pieejams Sv. Pētera baznīcā Rīgā, Skārņu iela 19.

 

2014. gada 21 novembrī Latvijas Mākslas akadēmijas Jaunajā korpusā notika LMA Mākslas vēstures institūta sagatavotās Latvijas Mākslas vēstures pirmās grāmatas – IV sējums “Neoromantiskā modernisma periods: 1890–1915” latviešu un angļu valodā atvēršana. Foto: Elita Grosmane

   

  

No 2014. gada 7. – 9. novembrim Līneburgā (Vācija) vēsturiskajā Karla Širrena biedrības namā (Carl-Schirren Gesellschaft e.V.) notika 26. Baltijas seminārs: Pilsētas dzīve Baltijā 19. gadsimtā (26. Baltisches Seminar: Städtisches Leben im Balticum im 19. Jahrhundert), kuru vadīja vācu vēsturnieks Dr. Andreas Fīlberts (Andreas Fülberth). Institūta vadošā pētniece Elita Grosmane 8. novembrī iepazīstināja klātesošos ar LMA Mākslas vēstures institūtā sagatavoto disku Jelgava: arhitektūras un mākslas virtuālā rekonstrukcija / Mitau: virtuele Rekonstrukcion der Architektur und Kunst, tematiski pievēršoties jautājumam Kā pilsētas dzīve Jelgavā atspoguļojas attēlu avotos līdz 1914. gadam / Stadtleben in Mitau /Jelgava vor 1914 im Spiegel von Bildquellen.

2014. gada 29. oktobrī klajā nāk MVI iecerētā daudzsējumu izdevuma “Latvijas mākslas vēsture” pirmā grāmata – IV sējums “Neoromantiskā modernisma periods: 1890–1915” latviešu (ISBN 978-9934-8471-2-7) un angļu (ISBN 978-9934-8471-3-4) valodā (640 lpp., 916 attēlu). Sējuma sastādītājs un zinātniskais redaktors ir MVI direktors profesors Eduards Kļaviņš. Aplūkotā 19.–20. gs. mijas laikmeta mākslas dzīvi apraksta Kristiāna Ābele (MVI), tēlotāju mākslu – Eduards Kļaviņš, arhitektūru, lietišķo mākslu un dizainu – LMA Mākslas zinātnes nodaļas vadītāja asociētā profesore Silvija Grosa un grāmatu dizainu – LMA Grafikas nodaļas profesors Valdis Villerušs.

Izdevuma māksliniece ir Ieva Vīriņa, redaktore – Kristiāna Ābele, tulkotāji – Stella Pelše (MVI) un Valdis Bērziņš, angļu valodas redaktori – Andris Mellakauls, Stella Pelše un Kristīne Ivaško, projekta administratore un bibliogrāfe – Daina Lāce (MVI). Grāmata iespiesta “Jelgavas tipogrāfijā”.

Darbs sagatavots un izdots ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu un daudzu atsaucīgu sadarbības partneru palīdzību.

 

2014. gada 8. oktobrī Stella Pelše nolasa lekciju „Viljams Moriss un Arts & Crafts kustība: sākotne un izplatība” Dekoratīvās mākslas un dizaina muzeja lekciju ciklā „Klasiskās vērtības”. Foto: Liene Granovska

  

2014. gada 4.−6. septembrī Rīgā−Jelgavā−Viesītē−Sunākstē notika starptautiska zinātniska konference "Gotfrīds Frīdrihs Stenders (1714−1796) un apgaismība Baltijā Eiropas kontekstā", kurā piedalījās Elita Grosmane ar referātu Stendera laikmets Kurzemes hercogistes mākslā . Foto: Elita Grosmane

   

  

2014. gada 12. augustā iznācis Elita Grosmanes un mākslinieka Ivo Simsona sagatavots ilustrēts disks Rīgas Doms. Arhitektūras un mākslas vērtības latviešu un angļu valodā Riga Dom Cathedral. Treasures of Architecture and Art. Izdevumu atbalstīja Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Rīgas Doms un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

No 2014. gada 27. jūlija līdz 1. augustam Elita Grosmane piedalījās Ķīles Kristiana Albrehta universitātes / Christian-Albrechts-Universität zu Kiel organizētajā Desmitajā starptautiskajā Emblēmu studiju biedrības / 10th International Conference Society for Emblem Studies konferencē kā sekcijas Emblemātika un arhitektūra I / Emblematik and Architecture I moderatore, bet sekcijā No grāmatas ikdienas dzīvē / From Book into Everyday Life nolasīja referātu Emblēmas ikdienā: Lietojuma iespējas dažādās formās un sociālās grupās / Everyday Emblems: Possibilities of Use in Various Forms and Social Groups. Līdzdalību konferencē daļēji nodrošināja Beklera-Mare-Baltikum-fonds: BÖCKLER-MARE-BALTICUM-STIFTUNG. Foto: Elita Grosmane

   

   

2014. gada 24. jūlija laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts No Čeburaškas līdz negausim.

2014. gada 17. jūlija laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Vienīgā īstenā stihija.

2014. gada 10. jūlijā jaunajā Latvijas Nacionālās bibliotēkas jaunajā ēkā Mūksalas ielā 3 notika izstādes Ravennas vēsturiskās mozaīkas atklāšana, kuru ievadīja priekšlasījumi par tēmu Ravennas vēsturiskās mozaīkas un mūsdienu mozaīku māksla. Elitas Grosmane sniedza ieskatu Ravennas agrās kristietības mozaīku ikonogrāfijā, kā arī piedalījās izstādes kataloga Mosaici du Ravenna / The Mosaics of Ravenna/ Ravennas mozaīkas sagatavošanā, tekstu redaktore Aivija Everte.

   

2014. gada 1. jūlijā no tipogrāfijas saņemts ilustrēts ceļvedis Rīgas Doms. Arhitektūras un mākslas vērtības latviešu (sastādītāja un teksta autore Elita Grosmane, mākslinieks Ivo Simsons, redaktore Māra Ņikitina) un atsevišķā iesējumā angļu valodā Riga Dom Cathedral. Treasures of Architecture and Art (tulkotāja Stella Pelše, korektore Kristīne Ivaško). Izdevuma tapšanu atbalstīja Valsts pētījumu programma Nacionālā identitāte, Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūts, Rīgas Doms un Mākslas vēstures pētījumu atbalsta fonds.

2014. gada 12. jūnija laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Ideālisma parāde.

2014. gada 4. jūnijā Mūksalas mākslas salonā Rīgā notika izdevniecības Neputns bagātīgi ilustrētās sērijas Latvijas mākslas klasika atklāšanas pasākums. Iekļauta tajā Eduarda Kļaviņa grāmata Vilhelms Purvītis paralēli latviešu un angļu valodā.

2014. gada jūnija/ jūlija žurnālā „Studija” publicēts Stellas Pelšes raksts Skatu meklētāju atradumi.

2014. gada 25. aprīlī projekta „Zinātnes popularizēšana reģionos 2014” ietvaros Daina Lāce Liepājas Valsts ģimnāzijāstāstīja par ievērojamākajiem Liepājas arhitektūras un mākslas pieminekļiem.

2014. gada 27. marta laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Figurālais piedzīvojums.

No 2014. gada 15. aprīļa līdz 15. jūlijamVecrīgā izstāžu zālē „Atklāj Rīgu” notika Dainas Lāces sagatavotā ceļojošā izstāde „Johanam Danielam Felsko – 200 gadi: Pirmā Rīgas pilsētas arhitekta projekti”.

2014. gada 4. aprīlī projekta „Zinātnes popularizēšana reģionos 2014” ietvaros Daina Lāce Valmieras Valsts ģimnāzijas 10. klašu skolēniem stāstīja par Valmieras kultūras mantojumu un Valmieras mākslas zinātnieku Jāņa Kalnača un Agneses Bergholdes profesionālo veikumu.

2014. gada 3. aprīlīRīgas Anglikāņu baznīcā notika Dainas Lāces priekšlasījums „Rīgas pilsētas arhitekts Johans Daniels Felsko – inovatīvu neogotisku Latvijas baznīcu autors”.

2014. gada 23. martā notika Latvijas Jauno zinātnieku apvienības un Latvijas Zinātņu akadēmijas kopprojekta „Zinātnes popularizēšana reģionos 2014”, kuru atbalsta Borisa un Ināras Teterevu fonds, informatīvais seminārs Jelgavā Latvijas Lauksaimniecības universitātes Sudraba zālē. Tajā Daina Lāce stāstīja par mākslas vēsturnieka pētniecības metodēm un atklājumiem.

2014. gada 22. martā Rucavas pagastā notika konference Rucava iz senatnes. Rucavas baznīcai 140, kurā Elita Grosmane piedalījās ar priekšlasījumu Kurzemes baroka arhitektūra un māksla.

   

  

2014. gada 15. martā Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcā notika Dainas Lāces priekšlasījums par Rīgas pilsētas arhitekta Johana Daniela Felsko projektēto neogotisko Rīgas Vecā Sv. Ģertrūdes baznīcu un tajā skatāmajiem 19. gadsimta lietišķās mākslas priekšmetiem.

2014. gada 6. marta laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Tagadni baudot.

No 24. februāra līdz 10. martam ceļojošā Dainas Lāces sagatavotā izstāde „Johanam Danielam Felsko – 200 gadi: Pirmā Rīgas pilsētas arhitekta projekti” atvērta Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolā.

   

2014. gada 14. februārī Latvijas Zinātņu akadēmijā notika svinīga rakstu krājuma Latvieši un Latvija atklāšana. IV sējumā Latvijas kultūra, izglītība, zinātne (atbildīgie redaktori: Viktors Hausmanis, Maija Kūle) iekļauts Elitas Grosmanes un Eduarda Kļaviņa raksts Pētījumi Latvijas vizuālās mākslas vēsturē (468.-492. lpp.).

2014. gada 13. februāra laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Deformējot matēriju.

Līdz 31. janvārim Latvijas Arhitektūras muzejā bija apskatāma Dainas Lāces sagatavotā izstāde „Johanam Danielam Felsko – 200 gadi: Pirmā Rīgas pilsētas arhitekta projekti”.

2014. gada 30. janvāra laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Jaunas valstis, jauna māksla.

2014. gada 23. janvāra laikraksta „Dienapielikumā „Kultūras Diena un Izklaide” publicēts Stellas Pelšes raksts Durtiņu pavēršana.

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close