Diemžēl lapa "offcanvas-col1" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col2" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col3" neeksistē.

Diemžēl lapa "offcanvas-col4" neeksistē.

Have any Questions? +01 123 444 555
LV

Paziņojums par publikāciju ētiku un nepareizu publikāciju praksi

Paziņojumi par ētiku pamatojas Publikāciju Ētikas Komitejas  (COPE) sastādītājās vadlīnijās, pielāgojot tās katra žurnāla profilam

Vispārējā redaktoru atbildība

Žurnāla Mākslas Vēsture un Teorija redakcija un redkolēģija visā pilnībā uzņemas atbildību par iesniegto rakstu analīzi ētiskā aspektā un par sekojošiem lēmumiem attiecībā uz iespējamo plaģiātu, autorības problēmu un apšaubāmiem datiem.

Redaktoriem jāvērtē iesniegtie raksti pēc to zinātniskiem sniegumiem, neņemot vērā autoru dzimumu, rasi, etnisko izcelsmi, reliģisko ticību, seksuālo orientāciju un sociālo statusu.

Redaktoriem jānodrošina prakse, lai iesniegtos rakstus recenzētu atbilstošas kvalifikācijas recenzenti.

Redaktori nedrīkst izpaust jelkādu informāciju par iesniegto rakstu pirms publicēšanas nevienam izņemot attiecīgo autoru, recenzentus, redkolēģijas locekļus.

Redaktors vai jebkurš redakcijas un redkolēģijas loceklis nedrīkst izmantot savu stāvokli, lai publicētos šajā žurnālā; viņu iesniegtos rakstus ir jārecenzē vispārpieņemtā kārtībā. Redaktors nedrīkst izmantot savos pētījumos nepublicētu informāciju no cita autora iesniegtā raksta.

Attiecības ar autoriem

Galvenais redaktors/redaktore (turpmāk – redaktors) piedāvā autoriem skaidras rakstu iesniegšanas instrukcijas un informē par rakstu vērtēšanas kritērijiem.

Redaktoram jāpieprasa no visiem autoriem paziņojumi, ka viņu veikums ir oriģināli darbi un, ja autori ir izmantojuši citu darbus un/vai citu teikto, tad tas ir atbilstoši norādīts vai citēts.

Redaktoram jāpieprasa no visiem autoriem paziņojumi, ka viņu iesniegtais raksts nav publicēts kā oriģināls darbs citā žurnālā.

Ja raksts ir pamatots kolektīvā pētījumā, redaktoram jāpieprasa no iesniedzēja, lai tiktu minēti visi pētnieki, kas devuši nozīmīgu ieguldījumu veiktajā projektā. Viņi var būt nosaukti kā līdzautori, ja devuši būtisku pienesumu raksta koncepcijai vai pētnieciskā objekta interpretācijai.

Redaktoram ir jāatbalsta autori, kas kļuvuši par plaģiāta vai autora tiesību pārkāpēju upuriem.

Attiecības ar recenzentiem

Redaktors izmanto daudzus avotus (ne tikai personīgos kontaktus), lai identificētu potenciālos recenzentus (var ņemt vērā redkolēģijas locekļu ieteikumus, lietot bibliogrāfiskās datu bāzes).

Redaktors dod skaidrus padomus recenzentiem, piedāvājot, ja nepieciešams, recenzijas formu, kuru noteikusi redkolēģija. Viņš/viņa izveido kompetentu recenzentu datu bāzi un atjauno to atkarībā no recenzentu veikuma.

Redaktors pieprasa no recenzenta izvērtēt rakstu, ņemot vērā:

 a) tēmas izvēles motivāciju un aktualitāti nozarei,

b) pētījuma un raksta mērķi,

c) izmantotos materiālus un metodes,

d) prezentētās informācijas oriģinalitāti,

e) interpretācijas līmeni,

f) izklāsta kvalitāti (valoda, raksta struktūra, ilustrācijas).

Redaktoram jāvadās pēc COPE Flowchart paraugiem gadījumos, ja rodas aizdomas par recenzenta nepieņemamu darbību.

Attiecības ar lasītājiem

Redaktoram jāgādā, lai lasītāji būtu informēti par recenzēšanas procesu, par redkolēģijas locekļiem, par žurnāla finansiālo atbalstu, par tā iekļaušanu datubāzēs, par publikāciju tipoloģiju un žurnāla struktūru.

Redaktoram ir jāuzrauga viss izdošanas process, lai veicinātu pētniecības un rezultātu prezentācijas precizitāti un skaidrību (ieskaitot tehnisko redakciju, pieļauto kļūdu atzīšanu un to publicēšanu).

Attiecības ar citiem redkolēģijas locekļiem

Redaktoram jāidentificē kompetenti redkolēģijas locekļi, kas var sekmēt žurnāla attīstību un labu vadību.

Redaktoram jāpiedāvā redkolēģijas locekļiem skaidras viņu sagaidāmo funkciju vadlīnijas, tās varētu būt:

 a) žurnāla atbalsts un popularitātes sekmēšana,

b) labāko autoru meklēšana,

c) iesniegto rakstu recenzēšana,

d) redkolēģijas sēžu apmeklēšana.

Redaktoram jākonsultējas ar redkolēģijas locekļiem regulāri (vismaz reizi gadā), lai iegūtu viņu viedokļus par žurnālu un lai informētu viņus, ja nepieciešams, par izmaiņām žurnāla politikā.

Attiecības ar žurnāla izdevēju

Redaktoram ir jāsaskaņo publikāciju politiku ar Latvijas Mākslas akadēmijas Mākslas vēstures institūta, žurnāla izdevēja,  Zinātniskās Padomes pētniecisko un izglītošanas stratēģiju.

Redaktoram ir regulāri jākonsultējas ar institūta Zinātnisko padomi.

Finansiāli apsvērumi

Redaktoram ir jāpublicē žurnāla finansiālie avoti (valsts institūcijas, kas atbalsta žurnāla izdošanu, privātie sponsori).

Redaktoram ir jāgādā, lai sponsori neietekmētu redakcijas lēmumus. Rakstus jāpieņem tikai pamatojoties to akadēmiskā sniegumā un ņemot vērā lasītāju intereses.

© LMA Mākslas vēstures institūts 2024.
Privātuma iestatījumi

Šī mājaslapa izmanto sīkdatnes, kas palīdz uzlabot tās darbību un ievāc informāciju par apmeklējumu. Detalizētāka informācija pieejama mūsu privātuma politikā.

Šī vietne izmanto sīkdatnes, lai uzlabotu lietošanas pieredzi un optimizētu tās darbību. Turpinot lietot šo vietni, Jūs piekrītat sīkdatņu lietošanai. Savu piekrišanu Jūs jebkurā laikā varat atsaukt, mainot pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot saglabātās sīkdatnes. Uzziniet vairāk par sīkdatnēm šeit:

You are using an outdated browser. The website may not be displayed correctly. Close